Postup při koupi

  • Klient složí rezervační poplatek ve výši 100.000 Kč při podpisu rezervační smlouvy a výběru konkrétního pozemku. Rezervační poplatek se započítává do celkové kupní ceny.
  • Připraví se návrhy smluv, případně se s klientem řeší vyřízení hypotečního úvěru a výběr banky.
  • Klient složí celou kupní cenu do advokátní úschovy a podepisuje "Kupní smlouvu" na převod pozemku a tato je s návrhem na vklad podána na příslušném katastrálním úřadě a po vyřízení se klient stává majitelem vybraného pozemku.
  • Současně s kupní smlouvou na převod pozemku bude podepsána "Dohoda o příspěvku na inženýrské sítě atd." s developerskou firmou.
  • Zároveň s předešlými smlouvami a dohodou se uzavře "Smlouva o dílo na výstavbu rodinného domu" s dodavatelem stavby a složí se 10% z ceny domu.
  • Dodavatel stavby bude dále klientovi předkládat faktury k proplacení, jak bude stavba pokračovat, vždy po ucelených celcích, např. se zhotoví základová deska a firma vystaví fakturu.